• Stale się rozwijamy
 • Zaciekawiamy światem
 • Budujemy więzi
 • Działamy kulturalnie
 • Wspólnie świętujemy
 • Rozbudzamy ciekawość
 • Razem gotujemy
 • Dobrze się bawimy
 • Często podróżujemy
 • Rozwijamy pasje
 • Rozkochujemy w językach
 • Uczymy przez działanie
 • Odkrywamy talenty
 • Szanujemy się
 • Inspirujemy

Flipped classroom czyli lekcja odwrócona to jedna z najciekawszych metod zwiększających motywacje i efektywność nauczania. W klasie drugiej poprowadziła ją dziś Ola i przygotowała się do tego perfekcyjnie.

lll

Pin It