Dyrekcja

Dyrektor szkoły:  mgr Ewelina Seweryn

Wicedyrektor: mgr Aleksandra Hury

Sekretariat

mgr Izabela Gorlińska

Kadra pedagogiczna:

mgr Katarzyna Madejczyk   –  j. angielski

mgr Barbara Pilch-Sczotka -  j.angielski

mgr Iwona Rubys -j.hiszpański, j.angielski

mgr Monika Pastuszak -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

mgr Mariola Staszkiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Błaszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, j.angielski

mgr Anna Magiera Ulrych -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Jarosław Fijak  -matematyka

mgr Ewa Cwajna – historia, j.polski, muzyka, plastyka

mgr Szymon Nowak – przyroda, geografia, matematyka z informatyką

mgr Elżbieta Kwiatkowska - technika, informatyka

mgr Ilona Nosalik -  religia

mgr Sylwia Wójtowicz - plastyka

mgr Tomasz Bambynek -wychowanie fizyczne, instruktor karate

mgr Anna Kamińska – taniec

mgr Tadeusz Szatanik -szachy

Świetlica

kierownik świetlicy: mgr Sylwia Wójtowicz

Pedagog

mgr Anna Magiera-Urlych

Logopeda

mgr Katarzyna Wójcik

Oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Błaszczyk