Dyrekcja

Dyrektor szkoły:  mgr Ewelina Seweryn

Wicedyrektor d.s administracyjnych: mgr Aleksandra Hury

Wicedyrektor d.s nauczania: mgr Mariola Staszkiewicz

Sekretariat

mgr Izabela Gorlińska

Kadra pedagogiczna:

mgr Katarzyna Madejczyk   –  j. angielski

mgr Barbara Pilch-Sczotka -  j.angielski, j.chorwacki

mgr Iwona Rubys -j.hiszpański, j.angielski

mgr Anna Sadlik - j.angielski, edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewelina Żaczek -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Monika Pastuszak -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

mgr Mariola Staszkiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Błaszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, j.angielski

mgr Sylwia Wójtowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

mgr Ilona Iwanek - język polski, muzyka

mgr Katarzyna Kaletka  -matematyka. informatyka

mgr Anna Cicha – historia

mgr Szymon Nowak – przyroda, geografia, matematyka z informatyką

mgr Agnieszka Tomiczek - chemia

mgr Bożena Bednarz -biologia

mgr Dorota Mucharska - fizyka

mgr Elżbieta Kwiatkowska - technika, informatyka

mgr Ilona Nosalik -  religia

mgr Agnieszka Butor -wychowanie fizyczne,

mgr Artur Juraszek - wychowanie fizyczne, akrobatyka sportowa

mgr Anna Kamińska – taniec

 

Świetlica

kierownik świetlicy: mgr Paulina Ryba

Pedagog

mgr Monika Skórzak

Logopeda

mgr Monika Skórzak