W Szkole Podstawowej  zapewniamy naszym uczniom:


  • Zajęcia obowiązkowe w godzinach od 8.00-14.00
  • Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00
  • Duzy wybór zajęc dodatkowych
  • Zindywidualizowaną pracę w kameralnych klasach 
  • Wysoki poziom nauczania i rozszerzony program językowy
  • Już od klasy pierwszej codzienną naukę języka angielskiego min. 5 godz. tygodniowo plus zajęcia dodatkowe prowadzone po angielsku
  • Dodatkowo naukę języka hiszpańskiego -1 lub 2 godz tygodniowo
  • Nacisk na prawidłowy, skoordynowany rozwój fizyczny poprzez zajęcia gimnastyczne, taneczne i sportowe
  • Ćwiczenia efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi
  • Kółka zainteresowań: przyrodnicze, artystyczne, teatralne, kuchcikowo, eksperymenty