ŚWIETLICA

Zaprasza codziennie od godz: 7.00-8.00 oraz 14.00-17.00

ZAJĘCIA DODATKOWE

Każdy uczeń może zapisać się na wybrane zajęcia dodatkowe

SEMESTR II 

PONIEDZIAŁEK

14.00 - 15.00   FITNESS I NOWOCZESNE FORMY TAŃCA

14.00 - 15.00   EXTRA ENGLISH ( KL. 1-3 )

14.10 -15.00    ŚWIETLICA

15.00 - 16.00   EXTRA ENGLISH ( KL. 4-7 )

15.00 - 16.00   SURVIVAL

15.00 - 16.00   ŚWIETLICA

16.00 - 17.00   ŚWIETLICA

 

WTOREK

14.00 - 15.00   MATMANIAK

14.00 - 15.00   KUCHCIKOWO

14.00 - 15.00   KARATE

14.00 - 15.00   ŚWIETLICA

15.00 - 16.00   WARSZTATY DZIENNIKARSKO - POLONISTYCZNE

15.00 - 16.00   KARATE

15.00 - 16.00   ŚWIETLICA

16.00 - 17.00   ŚWIETLICA

 

ŚRODA

14.00 - 15.00   JĘZYK CHORWACKI

14.00 - 15.00   KODOWANIE ( KL. 1-3)

14.00 - 15.00   ZAJĘCIA KREATYWNE

14.00 - 15.00   ŚWIETLICA

15.00 - 16.00   JĘZYK CHORWACKI  ( KL. 4-7)

15.00 - 16.00   FITNESS I NOWOCZESNE FORMY TAŃCA

15.00 - 16.00   ŚWIETLICA

16.00 - 17.00   ŚWIETLICA

 

CZWARTEK

14.00 - 15.00    KONWERSACJE PO ANGIELSKU ( NATIVE SPEAKER 1-3 )

14.00 - 15.00    KUCHCIKOWO

14.10 - 15.00    ŚWIETLICA

15.00 - 16.00    KONWERSACJE PO ANGIELSKU ( NATIVE SPEAKER 4-7 )

15.00 - 16.00    ŚWIETLICA

15.00 - 16.00    AKROBATYKA SPORTOWA

16.00 - 17.00    AKROBATYKA SPORTOWA

16.00 - 17.00    ŚWIETLICA

 

PIĄTEK

14.00 - 15.00     SENSORAKI

14.00 - 15.00     WARSZTATY ARTYSTYCZNE

14.00 -15.00      KLUB PIŁKARSKI

14.00 - 15.00     ŚWIETLICA

15.00 - 16.00     KLUB FILMOWY

15.00 - 16.00     JOGA

15.00 - 16.00     HISZPAŃSKI

15.00 - 16.00     SKS

15.00 - 16.00    ŚWIETLICA

16.00 - 17.00    ŚWIETLICA