EDUKACJA DOMOWA

Edukacja domowa to nauka z dowolnego miejsca na świecie. Bez szkolnych dzwonków, ławek i sprawdzianów. Gdzie to rodzic ma decydujący wpływ na to czego będzie się uczyło jego dziecko. Rodzinom, które zdecydowały się na edukację domową zapewniamy pełne wsparcie, naukę w polskim systemie edukacji, egzaminy i świadectwa na zakończenie roku szkolnego.

HHHHHHHH

CERVANTES -SZKOŁA BEZ GRANIC

to projekt edukacyjny powstały z doświadczenia pracy z dziećmi powracającymi do polskiego systemu edukacyjnego. Lata prowadzenia Szkoły Podstawowej o Profilu Językowym, CERVANTES, do której trafiają dzieci wracające do kraju, pokazały jak ważna jest systematyczna nauka języka polskiego pod okiem specjalistów, dla dzieci które wyjechały za granicę. Taka nauka daje możliwość biegłego opanowania języka polskiego, pozwala na bezproblemowy powrót do polskiej szkoły dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Umożliwia zdobycie polskiego świadectwa i kontynuacji nauki na wyższych szczeblach edukacji.

Kadra szkoły to pedagodzy , specjaliści od lat pracujący w międzynarodowym środowisku edukacyjnym, doskonale rozumiejący potrzeby dzieci i ich rodziców. Naszym uczniom i ich rodzicom oferujemy zarówno profesjonalną pomoc w realizacji podstawy programowej jak i indywidualne wsparcie, lekcje na żywo, konsultacje w razie potrzeby. Wiemy jak ważnym czynnikiem w nauczaniu i motywowaniu uczniów do podejmowania wysiłku edukacyjnego są relacje, dlatego stwarzamy możliwość spotkań integracyjnych. Dla dzieci organizujemy wyjazdy integracyjne tak zwane zielone szkoły, na których wraz z rówieśnikami z Polski i z zagranicy mogą praktykować zdobyte w ciągu całego roku umiejętności.